PENDIDIKAN

BANTUAN PENDIDIKAN

Bantuan pendidikan hanya diberikan kepada pelajar dari sekolah rendah dan menengah sahaja dari segi pembelian buku dan pembayaran yuran mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Bantuan Pendidikan terbahagi kepada 2 iaitu bantuan persekolahan dan bantuan bagi menyambung pengajian ke Institut Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/IPTS).

 

Bermula tahun 2011-2014

 

Pada peringkat permulaan, pihak YAKIN memberikan bantuan pembayaran yuran pendaftaran ke IPTA/IPTS kepada pelajar yang berasal dari keluarga kurang berkemampuan dengan syarat mereka telah menerima surat tawaran dari IPTA/IPTS dan jurusan yang diambil mestilah mendapat pengiktirafan dari ‘Malaysian Qualifications Agency’ (MQA).

 

Namun yang demikian, bantuan bagi pembayaran yuran pendaftaran ke IPTA/IPTS telah dimansuhkan bermula 31 Disember 2014.

 

Bermula 1 Januari 2015

 

Bantuan yuran pendaftaran atau pendidikan ke IPTA/IPTS telah digantikan dengan Tabung Pendidikan YAKIN bermula 1 Januari 2015. Pemansuhan ini dilakukan kerana pihak YAKIN mendapati bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk membantu pelajar-pelajar membayar yuran pengajian mereka kerana pihak YAKIN hanya membayar yuran pendaftaran sahaja. Disebabkan itu, terdapat ibu bapa yang terpaksa meminjam wang dari ‘Ah Long’ atau menggadaikan harta benda mereka untuk melangsaikan bayaran yuran anak-anak mereka. Maka, setelah membuat pinjaman dengan ‘Ah Long’ dengan kadar faedah yang tinggi, ibu bapa terpaksa menanggung bebanan yang tinggi dan terpaksa kembali merujuk kepada YAKIN untuk membantu mereka. Setelah pihak YAKIN mendapati bantuan yang diberikan tidak banyak membantu, maka kami mewujudkan Tabung Pendidikan YAKIN.

 

 

TABUNG PENDIDIKAN YAKIN

 

Tabung Pendidikan YAKIN ditubuhkan untuk memberikan pinjaman kewangan tanpa faedah kepada ibu atau bapa pelajar yang berpendapatan isi rumah kurang daripada RM3,000.00 sebulan. Pinjaman ini diberikan semata-mata untuk membantu anak-anak ahli KIMMA mendapatkan pendidikan di peringkat tinggi dan sekaligus meringankan beban ibu bapa yang berpendapatan rendah kerana tiada bayaran faedah dikenakan.

 

Pinjaman ini akan merangkumi semua kos pembayaran yuran seperti yuran pendaftaran, yuran pengajian, yuran asrama, lain-lain yuran serta yuran atau peralatan pembelajaran. Penubuhan Tabung Pendidikan YAKIN akan dapat mengelakkan ibu bapa pelajar daripada mengambil tindakan yang lebih berisiko seperti memajak gadai harta atau meminjam dari ‘ah long’.

 

Tabung Pendidikan YAKIN juga ditubuhkan bagi memastikan pelajar mengambil serius pengajian mereka jika berbanding apabila mereka mendapat bantuan pendidikan secara percuma memandangkan ibu bapa mereka perlu membayar balik pinjaman pendidikan.

 

YAKIN berharap pada zaman globalisasi ini, tiada lagi anak-anak India Muslim yang ketinggalan dalam pelajaran disebabkan oleh masalah kewangan ibu bapa.

 

Pinjaman akan diberikan kepada ibu atau bapa pelajar dan memerlukan seorang penjamin iaitu pelajar sendiri. Satu perjanjian telah disediakan di mana peminjam dan penjamin hendaklah menandatangani dokumen tersebut bagi memastikan peminjam membayar balik jumlah pinjaman. Peminjam hanya dikenakan bayaran dokumentasi dan setem hasil sebanyak RM100.00.

 

 

 

 

PEMINJAM

 

Ibu atau bapa kepada pelajar yang ingin menyambung pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/IPTS), Kolej, Politeknik atau Matrikulasi di Malaysia mahupun luar negara.

 

KRITERIA PEMINJAM

 

 1. Warganegara Malaysia dan beragama Islam.
 2. Ahli KIMMA sahaja.
 • Masih bekerja.
 1. Pendapatan isi rumah mestilah kurang daripada RM3,000.00 sebulan.

 

PENJAMIN

 

Pelajar yang melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/IPTS), Kolej, Politeknik atau Matrikulasi di Malaysia mahupun luar negara.

 

KRITERIA PENJAMIN

 

 1. Anak-anak kepada ahli KIMMA.
 2. Berumur 18 tahun dan ke atas semasa membuat permohonan.
 • Telah menerima surat tawaran untuk melanjutkan pengajian sepenuh masa di Institut Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/IPTS), Kolej, Politeknik atau Matrikulasi.

 

 

 

 

 

 

 

PERMOHONAN PINJAMAN

 

Setiap permohonan hendaklah dibuat di Ibu Pejabat YAKIN dan akan disiasat terlebih dahulu oleh Pegawai YAKIN sebelum sesuatu jumlah pinjaman diberikan kepada peminjam. Penentuan jumlah pinjaman adalah berdasarkan tiga (3) perkara iaitu :

 

 1. Berdasarkan yuran pendaftaran, yuran pengajian dan/atau perbelanjaan pembelajaran pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/IPTS), Kolej, Politeknik atau Matrikulasi mengikut dokumen pembayaran atau surat tawaran dari institut pengajian pelajar.
 2. Berdasarkan pendapatan bulanan peminjam.
 • Berdasarkan jumlah tanggungan dan komitmen peminjam untuk membayar balik jumlah keseluruhan pinjaman dalam tempoh tiga (3) tahun.

 

Tiga (3) perkara di atas dijalankan bagi memastikan peminjam mampu membayar balik jumlah pinjaman yang diberikan. Pihak YAKIN akan menimbangkan ketiga-tiga kriteria di atas agar jumlah pinjaman tidak melebihi komitmen peminjam yang sedia ada. Setiap peminjam mestilah mempunyai akaun Maybank untuk urusan pemberian dan pembayaran balik pinjaman.

 

DOKUMEN LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN

 

 1. Salinan kad pengenalan peminjam, penjamin dan semua tanggungan.
 2. Salinan slip gaji selama 3 bulan yang terkini. Jika peminjam bekerja sendiri, wajib sertakan akuan sumpah daripada Pesuruhjaya Sumpah.
 • Salinan surat tawaran kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/IPTS), Kolej, Politeknik atau Matrikulasi beserta struktur yuran pengajian.
 1. Salinan sijil-sijil kelulusan akademik dan slip keputusan peperiksaan semester terkini yang disahkan oleh institut pengajian.
 2. Ibu tunggal/bapa tunggal hendaklah sertakan sijil cerai atau sijil kematian pasangan.

 

 

MEKANISME PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN

 

Selepas suatu jumlah pinjaman diluluskan oleh YAKIN, cek akan dikeluarkan menggunakan nama peminjam atau IPTA berkenaan. Pembayaran balik akan dibuat oleh peminjam pada bulan berikutnya pada 1 haribulan sehingga 10 haribulan setiap bulan secara ansuran selama tiga (3) tahun melalui kaedah ‘standing instruction’.

 

KAEDAH BAYARAN BALIK PINJAMAN

 

 1. Kaedah Bank-in.

 

YAKIN telah melakukan usahasama dengan pihak Maybank khusus untuk Tabung Pendidikan YAKIN di mana pembayaran balik pinjaman akan menggunakan kaedah Arahan Tetap ‘Standing Instruction’ di mana pihak Maybank akan ‘auto debit’ ke dalam akaun Tabung Pendidikan YAKIN dari akaun simpanan peminjam dalam tempoh 1 haribulan sehingga 10 haribulan pada setiap bulan di akaun peminjam.

 

KOLEJ-KOLEJ KERJASAMA

 

KIMMA telah mengadakan MOU dengan beberapa kolej yang terkemuka di Malaysia sebagai contoh :-

 • Septronic Skills Training Centre Sdn Bhd
 • International Islamic College (IIC)
 • Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka
 • Quest International University
 • MAHSA University College
 • Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah

Kemasukan pelajar ke kolej tersebut haruslah melalui pejabat KIMMA bagi memudahkan proses kemasukan pelajar serta pelajar tersebut akan diberikan keistimewaan.

Print Friendly