KEBAJIKAN

Bantuan kebajikan yang diberikan YAKIN bertujuan untuk meringankan bebanan golongan yang kurang berkemampuan disebabkan kehilangan punca pendapatan, kematian, perceraian, bencana alam dan lain-lain.  Pihak YAKIN hanya membantu golongan yang benar-benar berada dalam keadaan yang susah dan bukan menyelesaikan hutang individu. Ini adalah kerana dana YAKIN adalah terhad dan kami perlu memanfaatkan dana tersebut dengan sebaiknya.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEBAJIKAN

  1. Islam
  2. Warganegara Malaysia
  3. Pendapatan kurang atau tidak sampai kepada had kifayah
  4. Berketurunan India Muslim

DOKUMEN-DOKUMEN YANG WAJIB DISERTAKAN :

1. 1 salinan kad pengenalan pemohon (Ketua Keluarga)
2. 1 salinan kad pengenalan pasangan
3. 1 salinan kad pengenalan anak-anak dan semua tanggungan
4. 1 salinan Sijil Kahwin / Sijil Cerai / Sijil Kematian pasangan (yang berkaitan)
5. 1 salinan pengesahan pendapatan seperti slip gaji, slip pencen, income tax pemohon atau surat pengesahan pendapatan daripada Pengerusi KIMMA Negeri.
6. 1 salinan pengesahan pendapatan seperti slip gaji, slip pencen atau income tax ahli keluarga yang bekerja tinggal serumah
7. 1 salinan kad memeluk Islam (bagi muallaf)
8. Gambar-gambar sebagai bukti bagi masalah seperti sakit, kurang upaya, kebakaran, kemalangan, keluarga dan lain-lain. (berkaitan dengan bantuan yang dipohon)
9. Surat atau notis tunggakan pembayaran daripada bank atau penguatkuasa. (jika berkaitan)
10. Surat rasmi atau laporan perubatan atau bil daripada hospital. (jika berkaitan)
11. Resit pembayaran atau bil atau sebutharga daripada pembekal barangan (jika berkaitan)

PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN

Pemohon boleh datang terus ke pejabat KIMMA Negeri atau menghubungi Pengerusi KIMMA Negeri atau Ketua Biro Kebajikan Negeri bagi memohon bantuan.

Pihak YAKIN akan menjalankan siasatan kepada setiap permohonan bantuan. Sekiranya kes-kes pemohon boleh dirujuk kepada Badan Kebajikan Masyarakat, Pusat Zakat atau Baitulmal, pihak YAKIN akan menyarankan pemohon untuk membuat permohonan di sana.

Print Friendly, PDF & Email