KEAGAMAAN, BADAN NGO, MADRASAH, PERSATUAN DAN LAIN-LAIN

Selain daripada bantuan kepada individu dan keluarga seperti di atas, YAKIN juga memberikan bantuan kepada madrasah, surau, badan NGO, persatuan, organisasi dan banyak lagi. Bagi bantuan untuk menjalankan program, pihak YAKIN memerlukan kertas kerja untuk menyemak kepentingan program yang akan dijalankan oleh pertubuhan tersebut dan kos yang terlibat. Setiap program yang ingin dijalankan mestilah boleh menambahkan ilmu pengetahuan sama ada duniawi atau ukhrawi, memberikan motivasi, meningkatkan kemahiran, memberikan kecerdasan dan kecergasan atau memberikan manfaat kepada komuniti.

CARA MEMOHON BANTUAN NGO/MADRASAH

1. Wajib melengkapkan borang permohonan yang boleh didapati di semua pejabat KIMMA Negeri. Borang tersebut mestilah telah ditandatangani Pengerusi Persatuan dan Pengerusi KIMMA Negeri beserta dokumen lengkap.

2. Permohonan lengkap mestilah dihantar selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh program kepada Ibu Pejabat YAKIN.

Dokumen yang WAJIB dilampirkan :

  1. Kertas kerja program (tujuan, tarikh, tempat, peserta dan lain-lain)

  2. Penyata bank terkini  (3 bulan)

  3. Anggaran kos perbelanjaan/bajet

  4. Senarai nama peserta program(jika ada)

  5. Lain-lain dokumen yang berkaitan

SYARAT PERJANJIAN APABILA MENERIMA DANA YAKIN

1. Permohonan yang telah diluluskan dan mendapat sumbangan dari YAKIN wajib meletakkan LOGO YAKIN di backdrop, bunting, buku program @ lain-lain berkaitan program tersebut.

2. Cek akan dibuat atas nama persatuan/ pertubuhan/ KIMMA Negeri, tidak boleh disalur ke akaun individu

3. Perlu menghantar laporan, gambar, jumlah perbelanjaan program 1 minggu selepas program kepada YAKIN.

*Semua permohonan mesti melalui Pengerusi  KIMMA Negeri masing-masing.

Print Friendly, PDF & Email